Általános Szerződési feltételek


Az Általános Szerződési Feltételek célja A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a Karácsonyi Csodaország Kft. (a továbbiakban: a „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon www.karacsonyicsodaorszag.hu internetes üzletben (a „Webshop”) történő vásárlás (ideértve a Webshop működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos) szabályait, továbbá a fogyasztót megillető jogokat. A fogyasztókat a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tájékoztatások, nyilatkozatok, jogok és kötelezettségek a Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatában találhatók. A Webshopon keresztül a felek a Termékek egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a vevő (fogyasztó) által megrendelt Termékek tulajdonjogának szolgáltatására jönnek létre, ide nem értve a Szolgáltató nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, vevő igényérvényesítésére nyitva álló határidőket. A Webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén jellemzően olyan fogyasztói szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak. A Webshop tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, amely a felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül zajlik. Az Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webshopnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A felhasználók a Webshop használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webshop használata során az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak. A Webshop bármilyen módon történő használata esetén – ideértve azon megtekintéseket, amelyek nem zárulnak vásárlással – az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat, és az ennek alapján létrejövő jogviszonyokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan magatartási kódexekre nem utal.

Az üzemeltető adatai
Cégnév: Karácsonyi Csodaország Kft.
Székhely (postai cím is): 8315 Gyenesdiás, Kereskedők útja 4-6.
Adószám: 25112490-2-20
Nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 20-02-050391
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe:

Szerződés nyelve: magyar
Személyes átvételi lehetőség: 8360 Keszthely, Tapolcai út 55.
A megrendelések feldolgozása: a személyes feldolgozás munkanapokon 10:00 – 18:00 óráig történik, automatizált eszközökkel – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – 7*24 órában a megrendelések teljesítésének átlagos ideje: 3 munkanap.

A Webshop tárhelyszolgáltatójának adatai
Cégnév: NetBlaze Group Szociális Szövetkezet székhely (postai cím is): 8784 Kehidakustány, Forrás u. 3 2a.
Nyilvántartó bíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 20-02-050340 adószám: 24804413-1-20
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-30-894-6493
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe:

A Futár adatai
Cégnév: Magyar Posta Zrt. székhely (postai cím is): 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-333-7777
Ügyfélszolgálat elektronikus levelezési címe:

A Webshop működése
A Webshop mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül. A külföldi megrendelések teljesítése minden esetben egyedi megállapodás tárgya. A Webshop vásárlói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek lehetnek. A Termékek A Webshopban a Webshop aloldalain részletes termékismertetővel ellátott termékek vásárolhatók meg. A Webshopban az Üzemeltető részletesen feltünteti a forgalmazott Termék nevét, leírását, a Termékről és/vagy azok csomagolásáról fotó(ka)t jelenít meg. A Termék adatlapján megjelenített képek – figyelemmel a gyártási folyamatra – eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelnek. Nem vállalunk felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt. A Termékek az Üzemeltetőtől internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt Terméket a Futár kézbesíti a vevő részére. A Termékek az Üzemeltető üzletében közvetlenül is megvásárolhatók. Amennyiben Ön a Termékeket nem üzlethelyiségen kívül és nem a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok, ideértve a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit is, szerint kívánja megvásárolni, kérjük, a Terméket keresse az értékesítési pontunkon.

A vásárlás menete
A Üzemeltető a Termékeket a Webshopon keresztül forgalmazza. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket az Üzemeltető nem fogad el! A Webshopban történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vásárlás során a fogyasztónak a Üzemeltető rendelkezésére kell bocsájtania azokat az adatokat, amelyek a rendelés teljesítéséhez, számla kiállításához, illetve a Termék kiszállításához szükségesek. Ezek közé az adatok közé tartoznak elektronikus elérhetőségei is, pl. az elektronikus levelezési címe és telefonszáma. A vásárlás során a fogyasztó a Webshopban található Termékek közül a megvásárolni kívántakat kiválasztja, ha van, akkor paramétereit is, majd a „Kosárba” gombra kattintással ezeket megrendelésre kijelöli. Ekkor a megvásárlásra kerülő termékeket felsoroló oldalra (ún. „Kosár”) jut, ahol vásárlásának aktuális állapotát ellenőrizheti. Itt mód van a kiválasztott Termék Kosárból való törlésére („Törlés” ikon), valamint a megrendelésre. A fogyasztó a vásárlási folyamat során a „Kosár” ikonra az egeret húzva a megvásárolni kívánt termékek listáját bármikor megtekintheti. A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kérjük, kizárólag abban az esetben rendelje meg a Termékeket, amennyiben ki tudja fizetni annak árát és a szállításhoz kapcsolódó költségeket. A megrendelések feldolgozása és teljesítése: A megrendelések feldolgozása részben személyes közreműködéssel, részben pedig automatizált adatfeldolgozás útján történik. A megrendelések személyes feldolgozása munkanapokon, 10:00 – 17:00 óráig történik, az automatizált eszközökkel történő feldolgozás pedig – a tervezett és nem tervezett leállások kivételével – 7*24 órában. A megrendelések leadására 7*24 órában van lehetőség, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét. Csütörtöki nap, délután 13 óra után leadott megrendelést a következő héten legkorábban keddi napon veheti át a vásárló. A megrendelését megadott elektronikus levélcímén e-mail formában visszaigazoljuk. A vásárlás folyamata a visszaigazoló e-mail kézbesítésével befejezett. Kérjük, amennyiben ezt a visszaigazolást legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg (és az e-mail elektronikus levelezési rendszerében a kéretlen reklámlevelek (ún. spam) közé sem került automatikusan elhelyezésre), ezt elérhetőségeink valamelyikén jelezze. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a visszaigazolás a fogyasztó által megadott adatok pontatlanságából vagy a levelezési rendszerének telítettségéből eredő kézbesíthetetlenségéért. Ha az Üzemeltető szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni. 
A szezonterméket a szezon elteltével nem áll módunkban visszavenni! ( pl.: fenyőfa, fényfüzér, karácsonyi díszek- dekorációk stb.)

A termék kiszállítása 
A Termék(ek)et a legtöbb esetben kiszállítással juttatjuk el Önnek. A Termék(e)k - Webshopban történt vásárlása esetén - személyes átvételére is van lehetőség. A kiszállítást „A Futár” fejezetében megjelölt fuvarozó (a „Futár”) végzi. Az Üzemeltető által átadott árut a Futár kiszállítja a fogyasztó által megadott címre, ellenőrzi a szükséges vásárlói adatokat,stb. A Futár tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi. Házhoz szállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A kiszállítás tarifáit egyedileg közöljük minden esetben. A kiszállításra munkanapokon kerül sor. Kérjük, szállítási címként a megrendelés folyamata során olyan címet adjon meg, ahol a Termék átvétele folyamatosan biztosított. Szállítólevelet a csomag minden esetben tartalmaz. Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a Futár jelenlétében vizsgálja meg, amennyiben a Termékeken, csomagoláson sérülést észlel, kérje erről jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag vagy Termék átvételére a fogyasztó nem köteles. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panasz elfogadására az Üzemeltető nem köteles.
A szezonterméket a szezon elteltével nem áll módunkban visszavenni! ( pl.: fenyőfa, fényfüzér, karácsonyi díszek- dekorációk stb.)

Fizetések, fizetési feltételek
A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a költség felmerült. Az adásvétellel kapcsolatosan a vevőt terhelő költségek (i) a Termék vételára, (ii) a kiszállítási és (iii) a kezelési költség. Az Üzemeltető egyéb költséget vagy díjat a vevővel szemben nem érvényesít. Készpénzkímélő fizetési eszköz használata esetében a fogyasztót banki díjak és költségek terhelhetik. A Termékek árai a 27%-os általános forgalmi adót is tartalmazzák. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A Webshopban található Termékek vételára, a szállítási díjak és egyéb költségek minden esetben magyar forintban kerülnek meghatározásra és tartalmazzák az alkalmazandó általános forgalmi adóösszegét is. A Szolgáltató a vásárlással kapcsolatosan a fogyasztótól letétet vagy pénzügyi biztosítékot nem kér és nem fogad el. A Termék megvásárlásával kapcsolatosan a vételár kiegyenlítésére – a Szolgáltató útján vagy közreműködésével - fogyasztói kölcsön nem vehető igénybe. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelően és az általuk előírt adattartalmú számlát a Szolgáltató a Termékkel együtt küldi meg a fogyasztónak. A Termék ellenértékét a fogyasztó bankszámlára történő előre utalás útján egyenlítheti ki. Amennyiben Ön a bankszámlára történő utalást választja, az előre fizetést jelent. A szezonterméket a szezon elteltével nem áll módunkban visszavenni! ( pl.: fenyőfa, fényfüzér, karácsonyi díszek- dekorációk stb.) Az elállási jog A Webshopban megrendelt Termékekre vonatkozó szerződéstől a fogyasztó (i) a szerződés megkötésétől a termék átvételéig bármikor, illetve (ii) a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül elállhat. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a fogyasztó, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 naptári nap elteltéig gyakorolhatja. A fogyasztót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség terheli. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a jelen Általános Szerződési Feltételek 3. számú Mellékletében szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt az Üzemeltető ügyfélkapcsolati pontjára (ideértve az Üzemeltető jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett székhelyét, illetve ügyfélszolgálati elektronikus levelezési címét) elküldi. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus úton megküldött elállást az Üzemeltető a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja. Elállás esetén a fogyasztó köteles az elállással érintett terméket a Szolgáltató részére, annak jelen Általános Szerződési feltételekben Meghatározott ügyfélkapcsolati pontjára visszajuttatni. A fogyasztó a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) naptári napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket. Az Üzemeltető köteles a fogyasztó által kifizetett termék vételárát visszatéríteni, abban az esetben ha a termék hibátlanul, sértetlenül új állapotban érkezik vissza. A visszatérítés során az Üzemeltető az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési módot, utalást alkalmaz. A kiszállításnál feltüntetett postaköltség semmilyen formában nem kerül visszatérítésre, ez minden esetben a fogyasztót terheli!

Szavatosság és jótállás Jótállás
Az Üzemeltető a Termékekre szerződéses jótállást vállalhat vagy a Termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás vonatkozhat. Termékszavatosság A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő fogyasztó a hibás Termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.
A fogyasztó a készhezvételtől számított 7 naptári napon belül köteles jelezni a hibát írásban az üzemeltető felé! Kizárólag ebben az esetben tudja a cserét érvényesíteni! Ha üzemeltető a terméket nem tudja cserélni, felajánlhat hasonló terméket azonos vételárban. Amennyiben ezt a fogyasztó nem kéri, a termék vételárát üzemeltető viszafizeti a fogyasztó részére( csak a vételárat! )! 
A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termékszavatosság körében a fogyasztó - értelemszerűen - azt követelheti, hogy a gyártó (vagy a forgalmazónak minősülő Üzemeltető) a Terméket cserélje ki. Csere esetén a kicserélt Termékre vonatkozó termékszavatossági kötelezettség a gyártót (az Üzemeltető) terheli. A gyártó (az Üzemeltető) akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy - a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta; - a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy - a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta. A gyártót a jótállás az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított 6-12 hónapig terheli. Az adatkezelés A Webshopban történő vásárlás során az Üzemeltető a fogyasztó személyes adatait az Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint kezeli. Szerzői jog A Webshop és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Üzemeltető kizárólagosan jogosult. Az Üzemeltető fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket, szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Az Üzemeltető előzetes - azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható - írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Webshopon megjelenő tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a fogyasztó a számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve annak archiválását teszi lehetővé. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. Az Üzemeltető nem szavatolja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez az Üzemeltető weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. Panaszkezelés, jogviták A Termékkel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel személyesen, vagy elektronikus ügyfélkapcsolati pontjainkon tud megkeresni. Panasz esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszunkkal egyidejűleg megküldünk Önnek. Panaszát a beérkezését követően legkésőbb harminc naptári napon belül írásban érdemben megválaszoljuk. Az Üzemeltető és fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén Ön a Zala megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html Az Üzemeltető székhelye szerinti békéltető testület: • Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 E-mail cím: Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem vetjük alá magunkat. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Adatkezelési Szabályzat tartalmaz részletes felvilágosítást. Hatály A jelen Általános Szerződési Feltételek 2017. március 15 napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad. Az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Üzemeltető annak hatályba lépése előtt a honlapján (a Webshop internetes felületén) link formájában közzéteszi. Irányadó jog A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar jog az irányadó, különösen - a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”); - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”); - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „Kertv.”); - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grt.”); - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”); - az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet; - a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet; - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. Vegyes rendelkezések A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen a fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén eljáró természetes személy) és az Üzemeltető közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban fogyasztónak nem tekinthető személy van, a jelen Általános Szerződési Feltételek fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók. Az Üzemeltető kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben az Üzemeltető a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Szállítási költségek: 
A szállítási költségek a termék súlyától és értékétől eltérően változhatnak. Az egyes termékekhez tartozó szállítási költségeket kollégánk e-mailben egyezteti a fogyasztóval.VISSZAKÜLDÉSI nyomtatvány (minta)


Amennyiben a megvásárolt terméke(ke)t bármilyen okból vissza szeretné küldeni, akkor ezt a nyomtatványt kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki és kövesse az alább leírt lépéseket. A kézhezvételtől számított 14 naptári nap áll rendelkezésére, hogy elállási szándékát jelezze felénk. 

Személyes adatok:
Név: .......................................................................... 
Cím: ..................................................................................................
Telefonszám: ............................................................ 
Email: ............................................................................................... 
Bankszámlaszám: ..………………………………………………................................................................................................................
(A visszavett termék(ek) vételárát erre a számlára fogjuk Önnek visszautalni.)
Rendelt termék(ek) adatai*:
Rendelési dátum:…………………………………………………………………………………………………
Számla száma:………………………………………………………………………………………………….
Cikkszám: ………………………………………………………………………………………………………..
Ár: ………………………………………………………………………………………………………………….
*Minden mező kitöltése kötelező! Bármilyen adat hiányában a termék árát nem áll módunkban visszatéríteni!
Visszaküldés oka (rövid leírás): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A terméke(k) visszaküldésének módjai: Kérjük, gondosan csomagolja be a terméket. A csomagba tegye bele ezt a kitöltött igénylőlapot és lehetőleg minden olyan kiegészítőt (számla, jótállási jegy, használati utasítás, díszdoboz), amit az eredeti csomag tartalmazott. 
A visszaküldött termék vételárát csak abban az esetben tudjuk visszautalni, amennyiben sértetlen, hiánytalan, nem használt állapotban érkezik vissza. A postaköltség minden esetben a fogyasztót terheli, a megrendelésnél és a visszaküldésnél is, az semmilyen esetben nem kerül visszatérítésre! Amennyiben a csomag kívánja a különleges megjelölést, például: törékeny, nagy terjedelmű, a csomagküldő cég felelősségvállalása, értékbiztosítás) abban az esetben ezt a visszaküldésnél ilyen módon kell feladni, mert a sérült, összetört termék árát nem tudjuk visszatéríteni! Ezt Önnek a csomagküldő szolgálattal kell intéznie!
Kérjük, minden esetben kössön érték- és törésbiztosítást a csomagra! 

• Elhozza személyesen bármely üzletünkbe (díjmentes). Ebben az esetben a kinyomtatott számla eredetiben vagy digitális eszközön történő bemutatása szükséges! A csomag átvételéről a helyszínen jegyzőkönyv készül, ami alapján a visszautalást elindítjuk. A termék vételárát 24 órán belül visszautaljuk. Amennyiben a visszahozott termék(ek) helyett másikat választ üzletünkben, akkor az új vásárlásnak minősül és külön számlát állítunk ki róla. 

• Csomagként adja fel az alábbi címre: Karácsonyi Csodaország Kft. 8360 Keszthely, Tapolcai út 55.
 A csomagküldés költsége a vevőt terheli. Amint a visszaküldött áru megérkezik raktárunkba, haladéktalanul feldolgozzuk. A visszaküldött termék(ek) vételárát legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 5 munkanapon belül utaljuk.A postaköltség minden esetben a fogyasztót terheli, a megrendelésnél és a visszaküldésnél is, az semmilyen esetben nem kerül visszatérítésre!
Megnövekedett forgalmú időszakokban (pl. kuponnapok, karácsony, Black Friday) a visszaküldött termékek feldolgozása hosszabb időt vehet igénybe, ennek megértését ezúton is köszönjük.
A szezonterméket a szezon elteltével nem áll módunkban visszavenni! ( pl.: fenyőfa, fényfüzér, karácsonyi díszek- dekorációk stb.)

Aláírásommal igazolom, hogy a visszaküldési nyomtatvány minden pontját figyelmesen, teljes egészében elolvastam és tudomásul vettem! Aláírás
Dátum: